• Methods for Improving Low-Temperature Performance of Lithium-ion Batteries Methods for Improving Low-Temperature Performance of Lithium-ion Batteries Jul 17, 2024
  Positive electrode materials The method of using materials with excellent conductivity to coat the surface of the active material body to improve the conductivity of the positive electrode material interface, reduce the interface impedance, and reduce the side reactions between the positive electrode material and the electrolyte to stabilize the material structure. The material body is bulk-doped with elements such as Mn, Al, Cr, Mg, and F to increase the interlayer spacing of the material to increase the diffusion rate of Li+ in the body, reduce the diffusion impedance of Li+, and thus improve the low-temperature performance of the battery. Reduce the particle size of the material and shorten the migration path of Li+. It should be pointed out that this method will increase the specific surface area of ​​the material and thus increase the side reactions with the electrolyte.   Electrolyte Improve the low-temperature conductivity of the electrolyte by optimizing the solvent composition and using new electrolyte salts. Use new additives to improve the properties of the SEI film to facilitate the conduction of Li+ at low temperatures.   Negative electrode materials Selecting appropriate negative electrode materials is a key factor in improving the low-temperature performance of batteries. Currently, the low-temperature performance is mainly optimized through negative electrode surface treatment, surface coating, doping to increase interlayer spacing, and controlling particle size.
 • What is a PCS Energy Storage Converter? What is a PCS Energy Storage Converter? Jul 12, 2024
  The PCS (Power Conversion System) energy storage converter is a bidirectional current controllable conversion device that connects the energy storage battery system and the power grid/load. Its core function is to control the charging and discharging process of the energy storage battery, perform AC/DC conversion, and directly supply power to the AC load without a power grid. The working principle is a four-quadrant converter that can control the AC and DC sides to achieve bidirectional conversion of AC/DC power. The principle is to perform constant power or constant current control through microgrid monitoring instructions to charge or discharge the battery, while smoothing the output of fluctuating power sources such as wind power and solar energy. The PCS energy storage converter can convert the DC power output by the battery system into AC power that can be transmitted to the power grid and other loads to complete the discharge; at the same time, it can rectify the AC power of the power grid into DC power to charge the battery. It consists of power, control, protection, monitoring and other hardware and software appliances. Power electronic devices are the core component of the energy storage converter, which mainly realizes the conversion and control of electric energy. Common power electronic devices include thyristors (SCR), thyristors (BTR), relays, IGBTs, MOSFETs, etc. These devices realize the flow and conversion of electric energy by controlling the switching state of current and voltage. The control circuit is used to achieve precise control of power electronic devices. The control circuit generally includes modules such as signal acquisition, signal processing, and control algorithm. The signal acquisition module is used to collect input and output current, voltage, temperature and other signals. The signal processing module processes and filters the collected signals to obtain accurate parameters; the control algorithm module calculates the control signal based on the input signal and the set value, which is used to control the switching state of the power electronic device. Electrical connection components are used to connect energy elements and external systems. Common electrical connection components include cables, plugs and sockets, and wiring terminals. The electrical connection components must have good conductivity and reliable contact performance to ensure the effective transmission of electric energy and safe and reliable. The grid-connected mode of the energy storage converter PCS is to achieve bidirectional energy conversion between the battery pack and the grid. It has the characteristics of a grid-connected inverter, such as anti-islanding, automatic tracking of grid voltage phase and frequency, low voltage ride-through, etc. According to the requirements of grid dispatch or local control, PCS converts the AC power of the grid into DC power during the low load period of the grid to charge the battery pack, and has the function of battery charging and discharging management; during the peak load period of the grid, it inverts the DC power of the battery pack into AC power and feeds it back to the public grid; when the power quality is poor, it feeds or absorbs active power to the grid and provides reactive power compensation. Off-grid mode is also called isolated grid operation, that is, the energy conversion system (PCS) can be disconnected from the main grid according to actual needs and meet the set requirements, and provide AC power that meets the power quality requirements of the grid to some local loads.   Hybrid mode means that the energy storage system can switch between grid-connected mode and off-grid mode. The energy storage system is in the microgrid, which is connected to the public grid and operates as a grid-connected system under normal working conditions. If the microgrid is disconnected from the public grid, the energy storage system will work in off-grid mode to provide the main power supply for the microgrid. Common applications include filtering, stabilizing the grid, and adjusting power quality.
 • Wat zijn fotovoltaïsche kabels en bidirectionele meters? Wat zijn fotovoltaïsche kabels en bidirectionele meters? Jun 18, 2024
  01Wat is een fotovoltaïsche kabel? Fotovoltaïsche kabels worden voornamelijk gebruikt om verbinding te maken zonnepanelen en divers zonnestelsel apparatuur, en vormen de basis voor de ondersteuning van elektrische apparatuur in zonne-energiesystemen. De basisstructuur van fotovoltaïsche kabels bestaat uit geleiders, isolatielagen en omhulsels. Fotovoltaïsche kabels zijn onderverdeeld in DC-kabels en AC-kabels:Fotovoltaïsche DC-kabels worden voornamelijk gebruikt voor de verbinding tussen modules, de parallelle verbinding tussen strings en tussen strings en DC-verdeelkasten (combinatorboxen), en tussen DC-verdeelkasten en omvormers.Fotovoltaïsche AC-kabels worden voornamelijk gebruikt voor de verbinding tussen omvormers en laagspanningsdistributiesystemen, verbinding tussen laagspanningsdistributiesystemen en transformatoren, en verbinding tussen transformatoren en elektriciteitsnetten of gebruikers. Fotovoltaïsche kabels moeten bestand zijn tegen langdurige erosie door natuurlijke omstandigheden zoals wind en regen, blootstelling aan dag en nacht, vorst, sneeuw, ijs en ultraviolette straling. Daarom moeten ze kenmerken hebben zoals ozonbestendigheid, UV-bestendigheid, zuur- en alkalibestendigheid, hoge temperatuurbestendigheid, ernstige koudebestendigheid, deukbestendigheid, halogeenvrij, vlamvertragend en compatibiliteit met standaard connectoren en verbindingssystemen. De levensduur kan doorgaans meer dan 25 jaar bedragen. 02Wat is een bidirectionele meter? Een bidirectionele meter verwijst naar een bidirectionele meter, een meter die het elektriciteitsverbruik en de stroomopwekking kan meten. In een zonnestelsel hebben zowel stroom als elektrische energie een richting. Vanuit het perspectief van het elektriciteitsverbruik wordt het energieverbruik geteld als positief vermogen of positieve elektrische energie, en wordt energieopwekking geteld als negatief vermogen of negatieve elektrische energie. De meter kan de positieve en omgekeerde elektrische energie via het beeldscherm lezen en de elektrische energiegegevens opslaan.De reden voor het installeren van een bidirectionele meter in een huishoudelijk zonnestelsel is dat de elektriciteit die wordt opgewekt door fotovoltaïsche zonne-energie niet door alle gebruikers kan worden verbruikt, en dat de resterende elektrische energie naar het elektriciteitsnet moet worden getransporteerd, en dat de meter een getal moet meten; Wanneer de opwekking van zonne-energie niet aan de behoeften van de gebruiker kan voldoen, is het noodzakelijk om de stroom van het elektriciteitsnet te gebruiken, waarvoor een ander getal moet worden gemeten. Gewone afzonderlijke meters kunnen niet aan deze eis voldoen, dus is het noodzakelijk om slimme meters met bidirectionele meetfuncties te gebruiken.
 • Nieuwe methode om materialen in lithium-ionbatterijen te recyclen Nieuwe methode om materialen in lithium-ionbatterijen te recyclen May 28, 2024
  Lithium-ion batterijen (LIB's), die energie opslaan door gebruik te maken van de omkeerbare reductie van lithiumionen, voeden de meeste apparaten en elektronica die momenteel op de markt zijn. Vanwege hun brede bereik aan bedrijfstemperaturen, lange levensduur, kleine afmetingen, snelle oplaadtijden en compatibiliteit met bestaande productieprocessen kunnen deze oplaadbare batterijen een grote bijdrage leveren aan de elektronica-industrie, terwijl ze ook de voortdurende inspanningen voor koolstofneutraliteit ondersteunen.  De betaalbare en milieuvriendelijke recycling van gebruikte LIB's is een lang gewild doel in de energiesector, omdat het de duurzaamheid van deze batterijen zou verbeteren. Bestaande methoden zijn echter vaak ineffectief, duur of schadelijk voor het milieu. Bovendien zijn LIB’s sterk afhankelijk van materialen die steeds minder overvloedig aanwezig zijn op aarde, zoals kobalt en lithium. Benaderingen die de betrouwbare en kosteneffectieve extractie van deze materialen uit gebruikte batterijen mogelijk maken, zouden de noodzaak om deze materialen elders te betrekken drastisch verminderen, en zo bijdragen aan het voldoen aan de groeiende LIB-vraag. Onderzoekers van de Chinese Academie van Wetenschappen hebben onlangs een nieuwe aanpak bedacht op basis van zogenaamde contact-elektrokatalyse, die de recycling van gebruikte LIB-cellen mogelijk zou kunnen maken. Hun methode, geïntroduceerd in Nature Energy, maakt gebruik van de overdracht van elektronen die plaatsvindt tijdens contactelektrificatie tussen vloeistoffen en vaste stoffen om vrije radicalen te genereren die gewenste chemische reacties initiëren. "Met de mondiale trend naar koolstofneutraliteit neemt de vraag naar LIB's voortdurend toe", schreven Huifan Li, Andy Berbille en hun collega's in hun paper. "De huidige recyclingmethoden voor gebruikte LIB's moeten echter dringend worden verbeterd in termen van milieuvriendelijkheid, kosten en efficiëntie. We stellen een mechano-katalytische methode voor, genaamd contact-elektro-katalyse, waarbij radicalen worden gebruikt die worden gegenereerd door contactelektrificatie om de metaaluitloging te bevorderen onder de ultrasone golf. We gebruiken daarbij ook SiO2 als recycleerbare katalysator." Als onderdeel van hun recente onderzoek wilden Li, Berbille en hun collega's de mogelijkheid onderzoeken dat contact-elektrokatalyse chemische middelen zou kunnen vervangen die doorgaans worden gebruikt om LIB's te recyclen. Om dit te doen, gebruikten ze de techniek om continu vast-vloeistofcontact en scheiding uit te lokken door middel van cavitatiebellen, onder ultrasone golven. Dit maakte de constante generatie van reactieve zuurstof mogelijk door de elektrificatie van contacten. Vervolgens beoordeelden ze de effectiviteit van deze strategie voor het recyclen van lithium en kobalt in versleten LIB's. "Voor lithiumkobalt (III) oxide-batterijen bereikte de uitlogingsefficiëntie binnen zes uur 100% voor lithium en 92,19% voor kobalt bij 90 ° C", schreven Li, Berbille en hun collega's in hun artikel. "Voor ternair lithium batterijenbereikte de uitloogefficiëntie van lithium, nikkel, mangaan en kobalt binnen zes uur respectievelijk 94,56%, 96,62%, 96,54% en 98,39% bij 70°C. Bij de eerste tests heeft de door dit team van onderzoekers voorgestelde aanpak veelbelovende resultaten opgeleverd, wat het potentieel ervan benadrukt voor het ondersteunen van de goedkope, duurzame en grootschalige recycling van de dure en zeer gewilde materialen in LIB's. Toekomstige studies zouden kunnen helpen deze methode te perfectioneren, terwijl de voordelen en beperkingen ervan verder kunnen worden beoordeeld, waardoor mogelijk de weg kan worden geëffend voor de toepassing ervan in de praktijk. "We verwachten dat deze methode een groene, zeer efficiënte en economische benadering kan bieden voor LIB-recycling, waarmee tegemoet kan worden gekomen aan de exponentieel groeiende vraag naar LIB-producties", schreven de onderzoekers in hun paper.  
 • Het verschil tussen scheidingsschakelaars en stroomonderbrekers in energiesystemen May 22, 2024
  Nr.1Het symbool voor de scheidingsschakelaar is QS en het symbool voor de stroomonderbreker is QF. Qua functie en structuur zijn de belangrijkste verschillen tussen scheidingsschakelaars en stroomonderbrekers als volgt:1. Functie: De stroomonderbreker heeft een boogblusapparaat en kan werken met belasting, inclusief belastingsstroom en foutstroom; De scheidingsschakelaar heeft geen boogdovend apparaat en wordt meestal gebruikt om de stroomtoevoer te isoleren en kan niet worden gebruikt om belastingsstromen en fouten boven een bepaalde capaciteit af te sluiten of in te schakelen. huidig.2. Structuur: De structuur van de stroomonderbreker is relatief complex en bestaat meestal uit contacten, bedieningsmechanisme, uitschakelapparaat, enz.; de structuur van de isolatieschakelaar is relatief eenvoudig en bestaat voornamelijk uit een messchakelaar en een bedieningsmechanisme.Nr.2 Wat betreft gebruiksmomenten en bedieningsmethoden zijn de belangrijkste verschillen tussen scheidingsschakelaars en stroomonderbrekers als volgt:1. Gebruiksgelegenheden: stroomonderbrekers worden meestal gebruikt in hoogspanningssystemen, zoals onderstations, transmissielijnen, enz.; scheidingsschakelaars worden meestal gebruikt in laagspanningssystemen, zoals verdeelkasten, schakelkasten, enz.2. Bedrijfsmodus: De meeste stroomonderbrekers worden bediend met een elektrische afstandsbediening; de meeste scheidingsschakelaars worden bediend door lokale handmatige bediening. Samenvattend kan worden gezegd dat de stroomonderbreker krachtiger functioneert en bescherming tegen overbelasting en kortsluiting kan bieden, terwijl de scheidingsschakelaar voornamelijk wordt gebruikt om de stroomtoevoer te isoleren om de veiligheid tijdens inspectie, onderhoud of andere werkzaamheden te garanderen. 
 • Toepassing van AFCI in fotovoltaïsche omvormers May 08, 2024
  AchtergrondBrandrisico: Brand is het grootste economische verlies van fotovoltaïsche energiecentrales. Als het op het dak van een fabrieks- of woongebouw wordt geïnstalleerd, kan dit de persoonlijke veiligheid gemakkelijk in gevaar brengen.In algemene gecentraliseerde fotovoltaïsche systemen bevinden zich tientallen meters hoogspanningsgelijkstroomlijnen tussen 600 V en 1000 V tussen de fotovoltaïsche modulearray en de omvormer, wat kan worden beschouwd als een potentieel veiligheidsrisico voor mensen en gebouwen. Er zijn veel factoren die brandongevallen in fotovoltaïsche elektriciteitscentrales veroorzaken. Volgens statistieken wordt meer dan 80% van de brandongevallen in fotovoltaïsche elektriciteitscentrales veroorzaakt door DC-zijdige fouten, en DC-boogvorming is de belangrijkste reden.2. RedenenIn het gehele fotovoltaïsche systeem is de DC-zijdespanning gewoonlijk zo hoog als 600-1000V. DC-boogvorming kan gemakkelijk optreden als gevolg van losse verbindingen van fotovoltaïsche moduleverbindingen, slecht contact, vocht in de draden, gescheurde isolatie, enz.DC-boogvorming zorgt ervoor dat de temperatuur van het contactgedeelte sterk stijgt. Continue boogvorming zal een hoge temperatuur van 3000-7000 ℃ produceren, vergezeld van carbonisatie op hoge temperatuur van omliggende apparaten. In het minste geval zullen zekeringen en kabels doorbranden. In het ergste geval zullen componenten en apparatuur verbranden en brand veroorzaken. Momenteel stellen de UL- en NEC-veiligheidsvoorschriften verplichte vereisten voor boogdetectiefuncties voor DC-systemen boven 80V.Omdat een brand in een fotovoltaïsch systeem niet direct met water kan worden geblust, zijn vroegtijdige waarschuwing en preventie erg belangrijk. Vooral bij gekleurde stalen pannendaken is het voor onderhoudspersoneel moeilijk om foutpunten en verborgen gevaren te controleren. Daarom is het noodzakelijk om een omvormer met boogdetectiefunctie te installeren. Erg nodig.3. OplossingenNaast dat hoogspanningsgelijkstroom gemakkelijk brand veroorzaakt, is het ook moeilijk om branden te blussen wanneer er brand ontstaat. Volgens de nationale norm GB/T18379 DC-spanningsspecificatie voor het bouwen van elektrische apparatuur, wordt voor fotovoltaïsche systemen op daken van woningen de voorkeur gegeven aan systeemoplossingen met een DC-zijdespanning van niet meer dan 120 V.Voor fotovoltaïsche systemen met een DC-zijdespanning van meer dan 120 V wordt aanbevolen om beveiligingsapparatuur te installeren, zoals boogfoutonderbrekers (AFCI) en DC-schakelaars; Als de DC-kabel van de fotovoltaïsche module naar de omvormer langer is dan 1,5 meter, wordt aanbevolen om een apparaat voor snelle uitschakeling toe te voegen of Optimizer te gebruiken, zodat wanneer er brand ontstaat, de hoogspanningsgelijkstroom op tijd kan worden afgesloten om te blussen het vuur.AFCI: (Arc-Fault Circuit-Interrupter) is een beveiligingsapparaat dat het stroomcircuit verbreekt voordat de boogfout zich tot brand ontwikkelt of er kortsluiting optreedt, door het karakteristieke signaal van de boogfout in het circuit te identificeren.Als circuitbeveiligingsapparaat is de belangrijkste functie van AFCI het voorkomen van brand veroorzaakt door vlambogen en kan het effectief losse schroeven en slechte contacten in de DC-lus detecteren. Tegelijkertijd heeft het de mogelijkheid om normale bogen en foutbogen te detecteren en te onderscheiden die door de omvormer worden gegenereerd bij het starten, stoppen of schakelen, en sluit het circuit onmiddellijk af na het detecteren van foutbogen.Daarnaast heeft AFCI de volgende kenmerken:1. Het heeft een effectieve DC-boogidentificatiecapaciteit, waardoor de maximale gelijkstroom 60A kan bereiken;2. Het heeft een gebruiksvriendelijke interface en kan op afstand worden aangesloten om stroomonderbrekers of connectoren te bedienen;3. Het heeft een RS232 tot 485-communicatiefunctie en kan de modulestatus in realtime volgen;4. LED en zoemer kunnen worden gebruikt om snel de werkstatus van de module te identificeren en geluids- en lichtalarmen te geven;5. Functionele modularisatie, eenvoudig te transplanteren naar verschillende productseriesOp het gebied van vlamboogbeveiliging van fotovoltaïsche systemen spelen we de rol van fotovoltaïsche schone energie ten volle in en ontwikkelen we speciale AFCI voor fotovoltaïsche DC-systemen, waarbij serie-DC-boogbeveiliging van fotovoltaïsche omvormers, combinerboxen en fotovoltaïsche batterijmodules betrokken is.Om te voldoen aan de nieuwe eisen van smart grid voor het schakelen van apparaten en om de communicatie en netwerken van AFCI te realiseren, zullen intelligentie en aanverwante bustechnologie, communicatie en netwerken en andere technologieën een grotere rol spelen. In termen van AFCI-productserialisatie en -standaardisatie zullen AFCI's serialisatie, standaardisatie en modulaire accessoires het toepassingsgebied ervan in de stroomdistributie van terminals aanzienlijk vergroten.
 • Wat zijn de voorzorgsmaatregelen bij het installeren van op het elektriciteitsnet aangesloten omvormers? Wat zijn de voorzorgsmaatregelen bij het installeren van op het elektriciteitsnet aangesloten omvormers? Apr 22, 2024
  Ongrid-zonne-omvormers hebben een hoge werkefficiëntie en betrouwbare prestaties. Ze zijn geschikt voor installatie in afgelegen gebieden waar niemand onderhoud uitvoert of dienst heeft. Ze kunnen het gebruik van zonne-energie maximaliseren, waardoor de efficiëntie van het systeem wordt verbeterd. Hieronder zal ik u de installatievoorzorgsmaatregelen voorstellen voor het installeren van op het elektriciteitsnet aangesloten omvormers. 1. Controleer vóór de installatie eerst of de omvormer tijdens het transport is beschadigd.2. Zorg er bij het selecteren van een installatielocatie voor dat er geen interferentie is van andere elektronische apparatuur in de omgeving.3. Voordat u elektrische aansluitingen maakt, moet u de fotovoltaïsche panelen bedekken met ondoorzichtige materialen of de stroomonderbreker aan de gelijkstroomzijde loskoppelen. Bij blootstelling aan zonlicht genereren fotovoltaïsche panelen gevaarlijke spanningen.4. Alle installatiewerkzaamheden mogen uitsluitend door professionele technici worden uitgevoerd.5. De kabels die worden gebruikt in het energieopwekkingssysteem van het fotovoltaïsche systeem moeten stevig zijn aangesloten, goed geïsoleerd zijn en de juiste specificaties hebben.6. Alle elektrische installaties moeten voldoen aan de lokale en nationale elektrische normen.7. De omvormer kan alleen op het elektriciteitsnet worden aangesloten na toestemming van de plaatselijke energieafdeling en nadat professionele technici alle elektrische aansluitingen hebben voltooid.8. Voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert, moet u eerst de elektrische verbinding tussen de omvormer en het elektriciteitsnet verbreken en vervolgens de elektrische aansluiting aan de DC-zijde loskoppelen.9. Wacht minimaal 5 minuten totdat de interne componenten zijn ontladen voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.10. Elke fout die de veiligheidsprestaties van de omvormer beïnvloedt, moet onmiddellijk worden verholpen voordat de omvormer opnieuw kan worden ingeschakeld.11. Vermijd onnodig printplaatcontact.12. Houd u aan de elektrostatische beschermingsvoorschriften en draag een antistatische armband.13. Let op de waarschuwingslabels op het product en volg deze op.14. Voer vóór gebruik een voorafgaande visuele inspectie van de apparatuur uit op schade of andere gevaarlijke omstandigheden.15. Let op het hete oppervlak van de omvormer. De radiator van vermogenshalfgeleiders zal bijvoorbeeld nog een tijdje een hoge temperatuur behouden nadat de omvormer is uitgeschakeld.
 • Analyse van de belangrijkste parameters van de omvormer Analyse van de belangrijkste parameters van de omvormer Apr 13, 2024
  De DC-ingang van de fotovoltaïsche netgekoppelde omvormer omvat voornamelijk de maximale ingangsspanning, startspanning, nominale ingangsspanning, MPPT-spanning en het aantal MPPT's.Onder hen bepaalt het MPPT-spanningsbereik of de spanning nadat de fotovoltaïsche strings in serie zijn aangesloten, voldoet aan het optimale ingangsspanningsbereik van de omvormer. Het aantal MPPT's en het maximale aantal invoerstrings voor elke MPPT bepalen de serie-parallelle ontwerpmethode van fotovoltaïsche modules. De maximale ingangsstroom bepaalt de maximale stringingangsstroomwaarde van elke MPPT en is een belangrijke bepalende voorwaarde voor de selectie van fotovoltaïsche modules.De AC-uitgang van de fotovoltaïsche, op het elektriciteitsnet aangesloten omvormer omvat voornamelijk het nominale uitgangsvermogen, het maximale uitgangsvermogen, de maximale uitgangsstroom, de nominale netspanning, enz. Het uitgangsvermogen van de omvormer kan onder normale werkomstandigheden het nominale vermogen niet overschrijden. Als er voldoende zonlicht is, kan de output van de omvormer gedurende een korte periode binnen het maximale uitgangsvermogen werken.Bovendien is de arbeidsfactor van de omvormer de verhouding tussen het uitgangsvermogen en het schijnbaar vermogen. Hoe dichter deze waarde bij 1 ligt, hoe hoger het rendement van de omvormer.De beveiligingsfuncties van fotovoltaïsche, op het elektriciteitsnet aangesloten omvormers omvatten voornamelijk DC-beveiliging tegen omgekeerde polariteit, AC-kortsluitbeveiliging, eilandbeveiliging, overspanningsbeveiliging, AC- en DC-overspannings- en onderspanningsbeveiliging, lekstroombeveiliging, enz.1. Beveiliging tegen omgekeerde DC-aansluiting: voorkom AC-kortsluiting wanneer de positieve ingangsterminal en de negatieve ingangsterminal van de omvormer omgekeerd zijn aangesloten.2. AC-kortsluitbeveiliging: Voorkom kortsluiting aan de AC-uitgangszijde van de omvormer. Tegelijkertijd beschermt de omvormer zichzelf wanneer er kortsluiting optreedt in het elektriciteitsnet.3. Anti-eilandbeveiliging: wanneer het elektriciteitsnet stroom verliest en spanning verliest, stopt de omvormer met werken vanwege spanningsverlies.4. Overspanningsbeveiliging: beschermt de omvormer tegen tijdelijke overspanning.
 • Wetenschappelijke kennis over de opwekking van zonne-energie Wetenschappelijke kennis over de opwekking van zonne-energie Oct 10, 2023
  1. Wat is fotovoltaïsche energieopwekking? Fotovoltaïsche energieopwekking verwijst naar een methode voor energieopwekking waarbij gebruik wordt gemaakt van zonnestraling om deze direct in elektrische energie om te zetten. Fotovoltaïsche energieopwekking is tegenwoordig de hoofdstroom van de opwekking van zonne-energie. Daarom is wat mensen nu vaak de opwekking van zonne-energie noemen, fotovoltaïsche energieopwekking.  2. Kent u de historische oorsprong van fotovoltaïsche energieopwekking? In 1839 ontdekte de 19-jarige Becquerel uit Frankrijk het "fotovoltaïsche effect" terwijl hij fysieke experimenten deed toen hij ontdekte dat de stroom zou toenemen als twee metalen elektroden in een geleidende vloeistof met licht werden bestraald.  In 1930 stelde Lange voor het eerst voor om het "fotovoltaïsche effect" te gebruiken om zonnecellen te vervaardigen om zonne-energie in elektrische energie om te zetten. In 1932 maakten Odubot en Stola de eerste "cadmiumsulfide" zonnecel. In 1941 ontdekte Audu het fotovoltaïsche effect op silicium. In mei 1954 lanceerden Chapin, Fuller en Pierson van Bell Labs in de Verenigde Staten een monokristallijne siliciumzonnecel met een rendement van 6%. Dit was de eerste zonnecel met praktische waarde ter wereld. In hetzelfde jaar ontdekte Wick voor het eerst het fotovoltaïsche effect van nikkelarsenide en bracht een nikkelsulfidefilm op glas aan om een zonnecel te creëren. Praktische fotovoltaïsche energieopwekkingstechnologie die zonlicht omzet in elektrische energie werd geboren en ontwikkeld.  3. Hoe wekken fotovoltaïsche zonnecellen elektriciteit op? Fotovoltaïsche zonnecel is een halfgeleiderapparaat met conversie-eigenschappen voor licht en elektriciteit. Het zet zonnestralingsenergie direct om in gelijkstroom. Het is de meest elementaire eenheid voor fotovoltaïsche energieopwekking. De unieke elektrische eigenschappen van fotovoltaïsche cellen worden bereikt door bepaalde elementen in kristallijn silicium op te nemen. Elementen (zoals fosfor of boor, enz.), waardoor een permanente onbalans in de moleculaire lading van het materiaal ontstaat, waardoor een halfgeleidermateriaal ontstaat met speciale elektrische eigenschappen. In halfgeleiders met speciale elektrische eigenschappen kunnen onder zonlicht gratis ladingen worden gegenereerd. Deze vrije ladingen richten zich op beweging en accumulatie, waardoor elektrische energie wordt gegenereerd wanneer de twee uiteinden gesloten zijn. Dit fenomeen wordt het "fotovoltaïsche effect" genoemd.    4. Uit welke componenten bestaat een fotovoltaïsch energieopwekkingssysteem? Het fotovoltaïsche energieopwekkingssysteem bestaat uit een zonnepaneelarray, een controller, een batterijpakket, een DC/AC-omvormer, enz. Het kernonderdeel van het fotovoltaïsche energieopwekkingssysteem is een zonnepaneel. Het bestaat uit in serie geschakelde fotovoltaïsche zonnecellen. , parallel en verpakt. Het zet de lichtenergie van de zon direct om in elektrische energie. De elektriciteit die door zonnepanelen wordt opgewekt, is gelijkstroom. We kunnen het gebruiken of een omvormer gebruiken om het voor gebruik om te zetten in wisselstroom. Vanuit één perspectief kan de elektrische energie die door het fotovoltaïsche zonnestelsel wordt gegenereerd onmiddellijk worden gebruikt, of kan de elektrische energie worden opgeslagen met behulp van energieopslagapparaten zoals batterijen en op elk gewenst moment worden vrijgegeven voor gebruik.
 • Hoe kan de efficiëntie van de energieopwekking van zonnestations worden verbeterd? Hoe kan de efficiëntie van de energieopwekking van zonnestations worden verbeterd? Sep 26, 2023
  Er zijn veel factoren die de stroomopwekking en efficiëntie van een zonnestation met hetzelfde vermogen beïnvloeden. Vandaag zal SAIL SOLAR je begeleiden naar een studie.    1. Zonnestraling  Wanneer de conversie-efficiëntie van zonnepaneel constant is, wordt de energieopwekking van het zonnestelsel bepaald door de intensiteit van de zonnestraling. Normaal gesproken bedraagt de benuttingsefficiëntie van zonnestraling door zonne-energiesystemen slechts ongeveer 10%. Daarom moet rekening worden gehouden met de intensiteit van de zonnestraling, de spectrale kenmerken en de klimaatomstandigheden. Als de elektriciteitsopwekking van het lopende jaar de norm overschrijdt of onderschrijdt, is het waarschijnlijk dat de totale zonnestraling voor dat jaar afwijkt van het gemiddelde.   2. Kantelhoek zonnepaneel  De azimuthoek van het zonnepaneel wordt over het algemeen in de zuidelijke richting gekozen om de energieopwekking per capaciteitseenheid van het zonnestation te maximaliseren. Zolang het zich binnen ±20° van het zuiden bevindt, zal het niet veel invloed hebben op de energieopwekking. Als de omstandigheden het toelaten, moet de temperatuur oplopen tot 20° naar het zuidwesten. De bovenstaande hoekaanbevelingen zijn gebaseerd op installatie op het noordelijk halfrond en omgekeerd voor het zuidelijk halfrond. De kantelhoeken variëren van plaats tot plaats en lokale installateurs zijn beter bekend met de optimale kantelhoek voor componenten. Als het een schuin dak is, zullen veel ervan, om beugels te sparen, plat op het dak worden gelegd, ongeacht de kantelhoek, omwille van de schoonheid.   3. Efficiëntie en kwaliteit van zonnepanelen Er zijn veel typen zonnepanelen op de markt waaruit u kunt kiezen, zoals polykristallijn silicium, monokristallijn silicium zonnepaneel, enz. Verschillende zonnepanelen hebben een verschillende efficiëntie, demping en kwaliteit van de energieopwekking. Het allerbelangrijkste is dat je ze via reguliere kanalen moet kopen tegen een redelijke marktprijs. Alleen zo kun je 25 jaar lang een stabiele en betrouwbare stroomopwekking garanderen.   4. Matchingsverlies van zonnepanelen Elke serieschakeling zal stroomverlies veroorzaken als gevolg van het stroomverschil van zonnepanelen, en elke parallelle aansluiting zal spanningsverlies veroorzaken als gevolg van het spanningsverschil van zonnepanelen. De verliezen kunnen oplopen tot meer dan 8%. Om het matchingverlies te verminderen en de energieopwekkingscapaciteit van de zonne-energie te vergroten  station, moeten we aandacht besteden aan de volgende aspecten: 1)Om matchingverliezen te verminderen, probeer zonnepanelen met consistente stroom in serie te gebruiken; 2)De demping van zonnepanelen moet zo consistent mogelijk worden gehouden; 3) Isolatiediode.  5. Temperatuur (ventilatie) Gegevens tonen aan dat wanneer de temperatuur met 1°C stijgt, het uitgangsvermogen van kristallijn siliciumzonnepanelen met 0,04% afneemt. Daarom is het noodzakelijk om de impact van de temperatuur op de energieopwekking te vermijden en goede ventilatieomstandigheden voor de zonnepanelen te handhaven.    6. Effect van stof Het kristallijne silicium zonnepaneel is gemaakt van gehard glas. Als het langdurig aan de lucht wordt blootgesteld, zullen organisch materiaal en een grote hoeveelheid stof zich op natuurlijke wijze ophopen. Stof dat op het oppervlak valt, blokkeert het licht, waardoor de opbrengstefficiëntie van de zonnepanelen afneemt en de energieopwekking rechtstreeks wordt beïnvloed. Tegelijkertijd kan het ook een "hot spot"-effect op de zonnepanelen veroorzaken, waardoor schade aan de componenten ontstaat. zonnepaneelstation moet op tijd worden gereinigd.   7. Schaduwen, sneeuwbedekking Tijdens het locatiekeuzeproces van de zonne-oplossing moet aandacht worden besteed aan de lichtafscherming. Vermijd gebieden waar licht geblokkeerd kan worden. Volgens het circuitprincipe wordt, wanneer zonnepanelen in serie worden geschakeld, de stroom bepaald door de kleinste zonnepanelen. Als er dus schaduw op één zonnepaneel valt, heeft dit invloed op de stroomopwekking van deze zonnepanelen. Daarom moet u bij het installeren van een zonne-energiecentrale niet hebzuchtig zijn naar een grote capaciteit. U moet rekening houden met de oppervlakte van het dak en of er zich obstakels rond het dak bevinden.  8. Maximaal uitgangsvermogen volgen (MPPT) MPPT-efficiëntie is een sleutelfactor bij het bepalen van de energieopwekking van omvormers voor zonne-energie, en het belang ervan overtreft ruimschoots de efficiëntie van de omvormer voor zonne-energie zelf. MPPT-efficiëntie is gelijk aan hardware-efficiëntie maal software-efficiëntie. Hardware-efficiëntie wordt voornamelijk bepaald door de nauwkeurigheid van de stroomsensor en de nauwkeurigheid van het bemonsteringscircuit; software-efficiëntie wordt bepaald door de bemonsteringsfrequentie. Er zijn veel manieren om MPPT te implementeren, maar welke methode er ook wordt gebruikt, de veranderingen in het vermogen van het zonnepaneel moeten eerst worden gemeten en vervolgens op de veranderingen reageren. Het belangrijkste onderdeel hier is de stroomsensor. De nauwkeurigheid en lineaire fout ervan bepalen rechtstreeks de harde efficiëntie, en de bemonsteringsfrequentie van de software wordt ook bepaald door de nauwkeurigheid van de hardware.   9. Verminder lijnverliezen In zonnesystemen nemen kabels een klein deel voor hun rekening, maar de impact van kabels op de energieopwekking kan niet worden genegeerd. Het wordt aanbevolen om het lijnverlies van de DC- en AC-lussen van het systeem binnen 5% te beperken. De kabels in het systeem moetengoed voorbereid, inclusief de isolatieprestaties van de kabel, de hittebestendige en vlamvertragende prestaties van de kabel, de vocht- en lichtdichte prestaties van de kabel, het type kabelkern en de maat en specificatie van de kabel. Daarom moeten we bij het dagelijkse gebruik en onderhoud controleren of de leidingen beschadigd zijn en of er sprake is van lekkage of andere omstandigheden. Zeker na elke tyfoon of hagelbui is het essentieel om te controleren of de leidingen en connectoren los zitten.   10. Omvormerefficiëntie De omvormer voor zonne-energie is het hoofdbestanddeel en het belangrijkste onderdeel van het zonnesysteem. Om de normale werking van de energiecentrale te garanderen, is de juiste configuratie en selectie van de omvormer bijzonder belangrijk. Naast de verschillende technische indicatoren van het volledige systeem voor de opwekking van zonne-energie en de productvoorbeeldhandleiding die door de fabrikant wordt verstrekt, moet bij de configuratie van de omvormer doorgaans rekening worden gehouden met de volgende technische indicatoren: 1. Nominaal uitgangsvermogen 2. Prestaties van aanpassing van de uitgangsspanning 3 , Algemene machine-efficiëntie 4. Opstartprestaties. Er zijn niet veel dagelijkse omgevingen die de efficiëntie van de omvormer beïnvloeden. Let erop dat u de omvormer op een koele plaats installeert en zorg ervoor dat de omgeving geventileerd wordt om de warmteafvoer van de omvormer te vergemakkelijken. Vooral in de zomer en de herfst kan een normale warmteafvoer de efficiëntie van de energieopwekking van de omvormer op peil houden.
 • Hoe fotovoltaïsche elektriciteitscentrale om te gaan met het regenseizoen? Hoe fotovoltaïsche elektriciteitscentrale om te gaan met het regenseizoen? Aug 23, 2023
  Met regenseizoen komt eraan, zal het weer steeds warmer en vochtiger worden. Voor fotovoltaïsche energiecentrales wordt enerzijds de piekperiode van de energieopwekking ingeluid; Aan de andere kant vormen de wisselende temperaturen en frequente onweersbuien ook veel uitdagingen voor de veilige en efficiënte werking van de energiecentrale. Neem het volgende voor u op Leer vanuit verschillende aspecten meer over de voorzorgsmaatregelen voor fotovoltaïsche energiecentrales:1. Anti-hoge temperatuur 2. Anti-storm 3. Anti-bliksem 1. Hoe hoge temperaturen voorkomen?Zorg voor luchtstroom: zorg voor een soepele luchtcirculatie rond de omvormer. Installeer de omvormer niet in een smalle en gesloten omgeving. Als er meerdere omvormers op hetzelfde vlak worden geïnstalleerd, is het noodzakelijk om ervoor te zorgen dat er voldoende ruimte tussen zit. Hierdoor wordt niet alleen de ventilatie en warmteafvoer van de omvormer gegarandeerd, maar is er ook voldoende bedieningsruimte voor later onderhoud. Vermijd wind en zon: Hoewel het beschermingsniveau van onze omvormer voldoet aan de vereisten voor langdurig gebruik in buitenomgevingen, kan het verminderen van de kans dat de omvormer wordt blootgesteld aan wind, zon en regen de levensduur van de omvormer verlengen. Bij het installeren van de omvormer kunt u ervoor kiezen om deze onder in de module of onder de dakrand te installeren. Als de omvormer buiten wordt geïnstalleerd, wordt aanbevolen om tegelijkertijd een luifel te installeren, die niet alleen beschutting biedt tegen wind en regen, maar ook direct zonlicht vermindert, de temperatuur van de omvormer verlaagt en belastingvermindering veroorzaakt door oververhitting van de omvormer voorkomt. de omvormer, en zorgen voor een efficiënte energieopwekking. 2. Hoe voorkom je hevige regen?In de zomer komen vaak regenbuien voor, en de belangrijkste impact op fotovoltaïsche energiecentrales is dat een grote hoeveelheid regenwater kabels en componenten doordrenkt, waardoor de isolatieprestaties verslechteren of zelfs beschadigd raken, waardoor de omvormer een fout detecteert en geen elektriciteit kan opwekken. Het schuine dak zelf heeft een sterke afvoercapaciteit en er zal over het algemeen geen sprake zijn van overmatige waterophoping; als de onderrand van de module laag op het platte dak ligt, kan deze doorweekt raken door regenwater; bij fotovoltaïsche elektriciteitscentrales die op de grond zijn geïnstalleerd, kan het regenwater dat de grond spoelt, een onbalans in de modules veroorzaken. Als het dak waarop de fotovoltaïsche energiecentrale is geïnstalleerd een schuin dak heeft, hoeft u zich in principe geen zorgen te maken over hevige regenval. Als het een plat dak betreft, kunt u het beste rekening houden met het afvoerprobleem tijdens het ontwerp en de installatie van de fotovoltaïsche elektriciteitscentrale. Door de relatief lage beugelmontage van het platte dak bij te zware regenval moet vermeden worden dat de fotovoltaïsche modules doorweekt worden door regenwater. Specifieke maatregelen om stortbuien in elektriciteitscentrales te voorkomen:A. Bij het ontwerpen van een elektriciteitscentrale moet rekening worden gehouden met geografische en geologische factoren, zoals de oriëntatie van het geselecteerde terrein, de mate van hellingsfluctuaties, verborgen gevaren van geologische rampen, de diepte van het verzamelde water, het overstromingswaterpeil, de afvoeromstandigheden, enz. .B. Voor de elektriciteitscentrales die al zijn gebouwd, voegt u op wetenschappelijke wijze drainagesystemen toe.Opmerking: Vermijd tijdens inspectie en onderhoud op regenachtige dagen elektrische handelingen met blote handen en raak de omvormer, componenten, kabels en aansluitingen niet rechtstreeks met uw handen aan. U moet rubberen handschoenen en rubberen laarzen dragen om het risico op een elektrische schok te verminderen. 3. Hoe bliksem voorkomen?Voor de bliksembeveiliging van fotovoltaïsche energiecentrales moet naast de conventionele aarding aan de componentzijde, steunzijde en verdeelkastzijde ook de omvormer, als elektrische kernuitrusting van de fotovoltaïsche energiecentrale, ook goed worden beschermd tegen bliksembeveiliging . Elektrische aarding en beschermende aarding voor bescherming. Elektrische aarding: Over het algemeen wordt de elektrische aarding aangesloten op de PE-rij van de elektriciteitskast en vervolgens geaard via de verdeelkast. Het elektrische aardingspunt bevindt zich doorgaans op de AC-aansluiting van de omvormer en er is een PE-symbool (aarde) aanwezig. Beschermende aarding: De behuizing van de omvormer heeft een aardingsgat voor aarding om de veiligheid van de omvormer en operators te beschermen. Het beschermende aardpunt van de omvormer bevindt zich op de behuizing van de omvormer en is voorzien van een aardingsmarkering. Over het algemeen wordt aanbevolen om alleen verbinding te maken met de beschermende aarde (omdat bliksemstroomontladingen, storingen en statische elektriciteit allemaal naar de beschermende aarde gaan). Bescherming tegen directe blikseminslag: plaats metalen aardgeleiders voor bliksembeveiliging op hoge gebouwen, inclusief bliksemafleiders, bliksembeveiligingsriemen en aardingsapparaten, die de enorme onweerswolklading kunnen vrijgeven. Alle elektrische apparatuur in het fotovoltaïsche systeem kan niet beschermen tegen directe blikseminslag. Inductieve bliksembeveiliging: Fotovoltaïsche systemen beschikken over elektrische bliksembeveiligingsmodulesapparatuur zoals combinerboxen en omvormers ter bescherming tegen indirecte blikseminslag. De omvormer beschikt over twee niveaus van bliksembeveiliging en drie niveaus van bliksembeveiliging. Het tweede niveau van bliksembeveiliging maakt gebruik van bliksembeveiligingsmodules, die doorgaans worden gebruikt in middelgrote en grote fotovoltaïsche energiecentrales. Er staan geen hoge gebouwen rondom de elektriciteitscentrale. Het derde niveau van bliksembeveiliging maakt gebruik van bliksembeveiligingsapparaten. Het wordt gebruikt voor kleinschalige fotovoltaïsche energiecentrales in huishoudens, en er staan hoge gebouwen rond de energiecentrale. Het fotovoltaïsche energieopwekkingssysteem is uitgerust met bliksembeveiligingsapparatuur en de Deye-omvormer heeft een ingebouwde secundaire bliksembeveiligingsmodule, zodat deze bij normaal bliksemweer niet hoeft te worden losgekoppeld. Als er sprake is van een sterke onweersbui, wordt het om veiligheidsredenen aanbevolen om de DC-schakelaar van de omvormer of de combinerbox los te koppelen en de circuitverbinding met de fotovoltaïsche module af te sluiten om schade veroorzaakt door geïnduceerde bliksem te voorkomen.
 • Kabelselectie voor fotovoltaïsche energiecentrale Kabelselectie voor fotovoltaïsche energiecentrale Aug 11, 2023
  In het zonnestelsel, hoewel de kosten van de kabel niet hoog zijn, aangezien het "bloedvat" van de pv systeem speelt het een belangrijke rol bij het verbinden pv-modules, omvormers, verdeelkasten en het net, en Ook speelt een belangrijke rol in de bedrijfsveiligheid van de geheel systeem, welke zelfs invloeden de algehele winstgevendheid van de centrale. Daarom is de kabelkeuze in het systeemontwerpproces zeer kritisch. 1. Soorten pv kabelsVanuit het perspectief van verschillende functies zijn de kabels in de pv systeem kan grofweg worden onderverdeeld in twee typen: DC-kabels en AC-kabels. 1.1 DC-kabel① Seriële kabels tussen pv-modules.② Parallelle kabels tussen strings en tussen strings en DC-verdeelkast (combinerbox).③ Kabels tussen de DC-verdeelkast en de omvormer.Bovenstaande kabels zijn allemaal gelijkstroomkabels, en dat zijn ze vaak ook gelegd buitenshuis. Ze moeten worden beschermd tegen vocht, blootstelling aan de zon, kou, hitte en ultraviolette stralen. In sommige speciale omgevingen moeten ze ook bestand zijn tegen chemische stoffen zoals zuren en logen. 1.2 AC-kabel① Kabels aansluiten van de omvormer naar de step-up transformator.② Kabels aansluiten van de step-up transformator naar de stroomverdelingseenheid③ Kabels aansluiten van het stroomverdeelapparaat op het elektriciteitsnet of gebruikersThe hierboven kabels zijn alle AC-belastingskabel, die Zijn vaak in de binnenomgeving gelegd en kan worden geselecteerd op basis van de algemene vereisten voor de selectie van stroomkabels. 2. Waarom kiezen voor toegewijd pv kabel?Onder veel omstandigheden, DC-kabels moeten buiten worden gelegd. De kabelmaterialen moeten worden bepaald op basis van de weerstand tegen ultraviolette stralen, ozon, ernstige temperatuurschommelingen en chemische erosie. Het langdurig gebruik van gewone materiaalkabels in deze omgeving zal ervoor zorgen dat de kabelmantel breekt en zelfs de kabelisolatielaag doet ontbinden. Deze omstandigheden zullen het kabelsysteem direct beschadigen en verhogen ook het risico op systeem kortsluiting. Op middellange en lange termijn is de kans op brand of persoonlijk letsel ook groter, wat grote gevolgen heeft voor de levensduur van het systeem. Daarom is het zeer noodzakelijk om dedicate te gebruiken pv kabels en moduulS. Solar-specifieke kabels en moduuls hebben niet alleen de beste weersbestendigheid, UV- en ozonbestendigheid, maar zijn ook bestand tegen een breder scala aan temperatuurveranderingen. 3. Principes van kabelontwerp en selectie① De weerstandsspanning van de kabel moet groter zijn dan de maximale spanning van het systeem. Voor AC-kabels met een uitvoer van 380 V worden bijvoorbeeld 450/750 V-kabels geselecteerd.② Voor de verbinding binnen en tussen de systeemarrays is de nominale stroom van de geselecteerde kabel 1,56 keer de maximale continue stroom in de berekende kabel.③ Voor de aansluiting van AC-belastingen is de nominale stroom van de geselecteerde kabel 1,25 keer de berekende maximale continue stroom in de kabel.④ Voor de aansluiting van de omvormer is de nominale stroom van de geselecteerde kabel 1,25 keer de berekende maximale continue stroom in de kabel.⑤ Overweeg de invloed van temperatuur op de prestaties van de kabel. Hoe hoger de temperatuur, hoe minder stroombelastbaarheid van de kabel, en de kabel moet zoveel mogelijk op een geventileerde en warmteafvoerende plaats worden geïnstalleerd.⑥ Houd er rekening mee dat de spanningsval niet meer dan 2% mag bedragen. 4. Het DC-circuit wordt tijdens bedrijf vaak beïnvloed door verschillende ongunstige factoren en veroorzaakt aarding, waardoor het systeem dit niet kan werk. Extrusie, slechte fabricage van kabels, niet-gekwalificeerde isolatiematerialen, lage isolatieprestaties, veroudering van de isolatie van het DC-systeem of bepaalde defecten kunnen aardfouten veroorzaken of een aardingsgevaar vormen. Bovendien kan het binnendringen of bijten van wild dieren in de buitenomgeving zullen ook een DC-aardlek veroorzaken. In dit geval zijn over het algemeen gepantserde kabels met knaagdierbestendige functionele omhulsels nodig. 5. Samenvatting: Selecteer de juiste kabel volgens de netvorm die wordt ondersteund door de omvormer en gegevens van de maximale continue stroom in de kabel.
1 2

A total of2pages

Need Help? Chat with us

Onze uren
ma 21/11 - wo 23/11: 09.00 - 20.00 uurDo 24/11: gesloten - Happy Thanksgiving!Vr 25/11: 08.00 - 22.00 uurZa 26/11 - Zo 27/11: 10.00 - 21.00 uur(alle uren zijn Eastern Time)
indienen
NEEM CONTACT MET ONS OP #
+86 -18655186412

Onze uren

ma 21/11 - wo 23/11: 09.00 - 20.00 uur
Do 24/11: gesloten - Happy Thanksgiving!
Vr 25/11: 08.00 - 22.00 uur
Za 26/11 - Zo 27/11: 10.00 - 21.00 uur
(alle uren zijn Eastern Time)

Thuis

Producten

whatsApp

contact